Tvangsfjernelse er en af de mest indgribende afgørelser, der bliver truffet i dit liv som forælder eller barn/ung.

Jeg hjælper dig, så du ikke står alene, med din sag hos:

  • Børn- og Ungeudvalget i kommunerne
  • Ankestyrelsen
  • Retten

Du har krav på gratis advokatbistand ved kommunens, Ankestyrelsens og Rettens behandling af tvangsfjernelsessagen

Ring til mig på 2621 0004 eller send en mail på kb@advkb.dk, når du har brug for hjælp.

Vi kæmper sammen

Jeg har erfaring fra mange tvangsfjernelsessager og støtter dig under sagen, og i din dialog med kommunen.

Tvangsfjernelsessager starter som udgangspunkt ved Børn- og ungeudvalget i kommunen, og Børn- og ungeudvalgets afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen. Hvis du ikke får medhold i Ankestyrelsen kan du anke sagen til Retten.

Er du fyldt 12 år?

Er du fyldt 12 år har du ret til din egen advokat under tvangsfjernelsessagen. Jeg har som din advokat fokus på at forsvare dine holdninger til tvangsfjernelsen, både hos kommunens Børn- og Ungeudvalg, hos Ankestyrelsen og Retten.

Jeg står ved din side og sikrer, at du får fortalt det du gerne vil, inden din sag bliver afgjort. Hvis du ikke har lyst til at være med til møderne, så kan vi tale sammen inden mødet, og så fortæller jeg det til møde som du gerne vil sige.

Du kan læse mere om Ankestyrelsens behandling af din anbringelsessag her.

Advokatsalær

Du skal aldrig selv betale advokatsalær, når sagen behandles i Børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og Retten, da kommunen er forpligtet til at betale mit salær.

På Ankestyrelsens hjemmeside kan du finde meget information om regler og sagsbehandling i tvangsfjernelsessager, tryk her.

Ring til mig på 2621 0004 eller send en mail på kb@advkb.dk, når du har brug for hjælp og råd, som er tilpasset din egen sag.