Tvangsfjernelse

Tvangsfjernelse er en af de mest indgribende afgørelser, der bliver truffet i dit liv som forælder eller barn/ung.

Ring til mig på 2621 0004 eller send en mail på kb@advohus.dk, når du har brug for hjælp.

Vi kæmper sammen

Jeg har erfaring fra mange tvangsfjernelsessager og støtter dig under sagen, og i din dialog med kommunen.

Tvangsfjernelsessager starter som udgangspunkt ved Børn- og ungeudvalget i kommunen, og Børn- og ungeudvalgets afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen. Hvis du ikke får medhold i Ankestyrelsen kan du anke sagen til Retten.

Er du fyldt 12 år?

Er du fyldt 12 år har du ret til din egen advokat under tvangsfjernelsessagen. Jeg har som din advokat fokus på at forsvare dine holdninger til tvangsfjernelsen.

Jeg står ved din side og sikrer, at du får fortalt det du gerne vil, inden din sag bliver afgjort.

Advokatsalær

Du skal aldrig selv betale advokatsalær, når sagen behandles i Børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og Retten, da kommunen er forpligtet til at betale mit salær.

Mere information

På Ankestyrelsens hjemmeside kan du finde meget information om regler og sagsbehandling i tvangsfjernelsessager, tryk her.

Ring til mig på 2621 0004 eller send en mail på kb@advohus.dk, når du har brug for hjælp og råd, som er tilpasset din egen sag.