Vil du læse mere, tryk her:

Vi aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt din og andres medvirken og ydelser. Jeg forpligter mig overfor dig som klient til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Jeg udfører alle opgaver i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

Advokatnævnet har kompetencen til behandling af adfærdsklager og tvister vedrørende advokaters salær. Advokatnævnet har adresse på Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Du kan læse mere om Advokatnævnet på deres hjemmeside.

De generelle betingelser (forretningsbetingelser) og rådgivning er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole. De generelle betingelser gælder for alle opgaver, der overlades til advokatfirmaet.

Se de generelle betingelser her:

Advokat Karina Bech, har CVR nr. 38053744.