I det følgende kan du læse firmaet Advokat Karina Bech’s politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, når du besøger Advokat Karina Bech’s hjemmeside og anvender hjemmesidens tjeneste omkring forespørgsel til Advokat Karina Bech. Dette er tilsvarende gældende for alle klientrelationer, eller hvad der kan sidestilles hermed.

Dette er for at sikre dine rettigheder i forbindelse Advokat Karina Bech’s behandling af personfølsomme oplysninger. Vi anbefaler, at du gennemlæser hele persondatapolitikken, så du er oplyst omkring sine rettigheder.

I bunden af nærværende persondatapolitik, vil der også være en henvisning til lovningen vedrørende databeskyttelse, tryk her, og en henvisning til Datatilsynets hjemmeside, som er den relevante tilsynsmyndighed.

 1. Firmaet Advokat Karina Bech’s indsamling af personoplysninger

Vi indsamler de personoplysninger, som du afgiver på Advokat Karina Bech’s hjemmeside. Dette er tilsvarende gældende for alle klientrelationer, hvor der vil være samtykke enten i form af retskrav, retlig forpligtelse, kontraktforhold (klientrelation), eller forfølgning af en legitim interesse som overstiger din interesse, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

 1. Hvornår sker indsamlingen?

Indsamlingen af personoplysninger sker ved brugen af tjenester Advokat Karina Bech’s hjemmeside, såsom forespørgsel omkring en given sag via vores kontaktfunktion, som forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.

Tilsvarende kan der forekomme indsamling af personoplysninger ved direkte møder med Advokat Karina Bech til brug for en given sag. Altså vil en indhentelse ske på vegne af klienten, som led i et kontraktforhold.

Der kan desuden komme flere personoplysninger i forbindelse med sagens behandling, f.eks. fra en modpart, en domstol eller andre tredjeparter som f.eks. myndigheder og andre rådgivere.

 1. Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger som Advokat Karina Bech indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger m.v. Disse oplysninger opbevarer vi på en fysisk og/eller en digital sag, såfremt du indgår i en klientrelation og giver et samtykke i henhold til punkt 2.

Herudover indsamles oplysninger om din færden på hjemmesiden, når dette bliver lagret via cookies. Under punkt 13 vil vi gennemgå, hvad cookies er.

 1. Til hvilke formål indsamles oplysningerne

Firmaet Advokat Karina Bech’s indsamler personoplysninger for at kunne svare på din forespørgsel og/eller levere en given rådgivningsydelse til dig. De personer, som kontakter os accepterer at kunne kontaktes på e-mails, telefon eller andre meddelelser fra os med svar på forespørgsel, tilbud mv.

Advokat Karina Bech kontakter dig kun som led i en klientrelation og for at varetage klientinteresse i sagsøjemed.

Du har altid mulighed for efterfølgende at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

 1. Firmaet Advokat Karina Bech’s videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse medmindre der er hjemmel hertil i lov.

Advokat Karina Bech’s kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller hvis Advokat Karina Bech bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Dette kan eksempelvis være videregivelse af sygesikring og kørekort i forbindelse med foranstaltninger mod hvidvaskning. Se mere om dette under fanen ”Regler om hvidvask” på hjemmesiden.

 1. Dataportabilitet

Du har ret til dataportabilitet i forbindelse med Databeskyttelsesforordningen.

Dataportabilitet betyder, at du fremover har ret til at kræve de persondata, som Advokat Karina Bech behandler, udleveret eller overført til en anden dataansvarlig, såfremt behandlingen af persondata beror på samtykke eller nødvendigheden for gennemførelse af en kontrakt, og at behandlingen foregår med automatiske midler.

Du kan som den registrerede anmode om, at persondata overføres direkte fra den ene dataansvarlige til den anden dataansvarlige, hvor det er teknisk muligt.

Du vil kunne få udleveret personoplysninger i et struktureret og almindelig anvendt maskinlæsbart format. Dette kan ske på info@advohus.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 87 80 12 66.

 1. Behandling hos tredjepart

Dine personoplysninger vil ikke blive behandlet af tredjepart og ej heller vil disse blive overført til andre lande uden for EU/EØS.

 1. Lagring af personoplysninger

Firmaet Advokat Karina Bech opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål til hvilke dine personoplysninger er indsamlet. Formålet er, at oplysningerne anvendes til at give den fornødne og kompetente rådgivning.

 1. Beskyttelse af dine personoplysninger

Firmaet Advokat Karina Bech bestræber sig på bedst mulig måde at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Advokat Karina Bech har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Det er sikret både med organisatorisk og med tekniske foranstaltninger, som er implementeret i den daglige arbejdsgang. Vi har også indgået databehandleraftaler med vores databehandler, som herefter yder et meget højt sikkerhedsniveau i vores IT-systemer. De sikrer løbende opdateringer af IT-systemer, idet dette sikre en høj sikkerhed ved behandling af personoplysninger.

 1. Din ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som Advokat Karina Bech behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Dette kan ske på info@advkb.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 2621 0004.

 1. Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis du ønsker, at Advokat Karina Bech berigtiger eller sletter personoplysninger, som Advokat Karina Bech har indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser, telefonopkald eller andet fra os, kan du rette henvendelse til os. Dette kan ske på info@advkb.dk og/eller direkte på telefonnummer 2621 0004.

 1. Firmaet Advokat Karina Bech brug af cookies

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. Der er dog kun tale om cookies i forbindelse med Google Analytics, som bruges til at måle trafikken på hjemmesiden. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Hvad er ”cookies”?

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, tablets eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

 1. Regler

De regler, der gælder for Advokat Karina Bech behandling af dine personoplysninger findes nedenfor:

Lovgivning vedrørende databeskyttelse

Databeskyttelsesforordningen

Vejledning om de registreredes ret

Du kan ligeledes klage over behandling af oplysninger til tilsynsmyndigheden, som er Datatilsynet.