Jeg er beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet, og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik – se www.advokatsamfundet.dk.

Advokatnævnet har kompetencen til behandling af adfærdsklager og tvister vedrørende advokaters salær. Advokatnævnet har adresse på Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Du kan læse mere om Advokatnævnet på deres hjemmeside.

Jeg har tegnet advokat-ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler ved forsikringsselskabet HDI Danmark, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Jeg er ansvarlig for den rådgivning, jeg leverer i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Advokat Karina Bech med CVR.nr. 38053744 er en “Enkeltmandsvirksomhed” og oprettet d. 06.10.2016

Jeg er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv., og jeg hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som jeg har henvist klienten til eller for eventuelle fejl begået af underleverandører, som jeg efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Særligt vedr. hjemmesiden:

Jeg arbejder på at holde hjemmesiden enkel og beskrive områderne generelt. Det betyder også, at alle detaljerne i reglerne / lovgivningen på de forskellige fagområder ikke er beskrevet.

Hjemmesiden kan derfor ikke erstatte rådgivning, som er tilpasset de særlige omstændigheder i din konkrete sag. Har du brug for hjælp til din sag, så ring til mig på 2621 0004 eller send en mail til kb@advkb.dk.

Alle billederne på hjemmesiden er private og må ikke anvendes til nogen form for brug.

Tryk, hvis du vil læse mere om Tavshedspligt, Klientkonto, Honorar og Hvidvask

Tryk, hvis du vil tilbage til Forsiden