Honorarets størrelse

Når jeg går i gang med en opgave, oplyser jeg størrelsen på honoraret, hvis du efterspørger det – og hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Hvis jeg ikke kan oplyse om honoraret på forhånd eksempelvis, fordi jeg ikke kender sagens fulde omfang endnu, vil jeg oplyse den måde, jeg beregner honoraret på – f.eks. de timepriser jeg anvender.

Hvis mit honorar ikke dækkes af det offentlige eller af forsikringsselskab fastsætter jeg mit honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang herunder:

 • arbejde uden for normal arbejdstid
 • den interesse, sagen repræsenterer for klienten
 • værdien af advokatfirmaets ydelser
 • det ansvar, der er forbundet med opgaven
 • sagens kompleksitet
 • det opnåede resultat

Omkostninger forbundet med løsning af opgaven, betales af klienten ud over honoraret. Dette kan eksempelvis være følgende omkostninger:

 • retsafgift og andre gebyrer
 • rimelige rejse- og opholdsudgifter
 • forplejning
 • større kopierings-og forsendelsesudgifter
 • eksterne transmissionsudgifter

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp

Når jeg påtager mig en opgave for en klient, undersøger jeg i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten. hvis honorar skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget mv.

Fakturering og betalingsbetingelser

Normalt fakturerer jeg, når opgaven er udført, men det afhænger af sagstypen. Der kan kræves forudbetaling af større eksterne omkostninger eller a conto honorar.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Indbetaling bedes ske til:

 • Klientkonto: reg.nr. 9070 kontonr. 1633366116
 • Driftskonto: reg.nr. 9070 kontonr. 1633366019

Skriv gerne sagsnummer, når du overfører til både klientkonto og driftskonto.

§

Tryk, hvis du vil læse mere om Tavshedspligt, Klientkonto, Ansvar og Hvidvask

Tryk, hvis du vil tilbage til Forsiden