Som advokat er jeg er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt.

Jeg opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres til klienten senest ved sagens afslutning.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som jeg leverer til klienten i forbindelse med sagen, men jeg (Advokat Karina Bech) har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

?

Tryk, hvis du vil læse mere om Klientkonto, Honorar, Ansvar og Hvidvask

Tryk, hvis du vil tilbage til Forsiden