Jeg er, som advokat, undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.

Advokater skal være medvirken til at forebygge at der sker hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Som følge heraf skal alle advokater, når de deltager med bistand ved planlægning eller udførelse af transaktioner modtage følgende oplysninger (oplysningspligt):

For personer kræves modtagelse af oplysninger om navn, adresse og cpr.nr. Klienten vil som dokumentation herfor blive bedt om en kopi af pas eller kørekort samt sygesikringskort til brug for behandling af sagen.

Såfremt der er tale om selskaber eller andre juridiske personer, kræves modtagelse af oplysninger vedrørende den juridiske persons cvr. nr., juridisk form, ledelsens navne, tegningsregel, ejerenes navne samt navn, adresse og cpr. nummer på de fysiske personer, der i sidste instans kontrollerer den juridiske person.

Visse sagsområder kan være helt eller delvist undtaget fra oplysningspligten.

Oplysningerne opbevares i mindst 5 år fra sagens afslutning.

Hvis du vil vide mere om hvidvask-reglerne, kan du læse her

§

Tryk, hvis du vil læse mere om Tavshedspligt, Klientkonto, Honorar og Ansvar

Tryk, hvis du vil tilbage til Forsiden