Som advokat forvalter jeg alle klientmidler, der bliver betroet, efter Advokatsamfundets regler – midlerne bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Jeg har klientbankkonto i pengeinstituttet Sparekassen Danmark, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat hos dette pengeinstitut.

  • Klientkonto: reg.nr. 9070 kontonr. 1633366116

Indbetaling af faktura kan derudover ske til:

  • Driftskonto: reg.nr. 9070 kontonr. 1633366019

Skriv gerne mit sagsnummer, når du overfører til både klientkonto og driftskonto.

§

Tryk, hvis du vil læse mere om Tavshedspligt, Honorar, Ansvar og Hvidvask

Tryk, hvis du vil tilbage til Forsiden