Når I som ægtefæller/kærester beslutter jer for, at I ikke længere vil leve sammen, så er det vigtigt at huske på, at I stadig skal samarbejde om de forhold, der har betydning for jeres fælles barn/børn.

Frivillig aftale

Kan I blive enige om, hvor børnene skal have bopæl, og hvor meget samvær der skal være, så kan I blot selv aftale det.

Der er ingen formkrav til en frivillig aftale, men det er en god ide at skrive jeres aftale ned, så der ikke senere sker misforståelser. Familieretshuset har lavet en blanket, som hjælper jer med at huske at få lavet aftale om de væsentligste forhold i forbindelse med samvær.

Møde ved Familieretshuset

Kan I ikke blive enige om samvær eller blot gerne vil have rådgivning hos Familieretshuset, så kan du bede om et møde ved Familieretshuset, og det gør du ved at udfylde et kontaktskema. Du skal bruge dit nem-id til at udfylde kontaktskema.

Ved mødet i Familieretshuset deltager en jurist, og måske også en børnesagkyndig.

I kan lave en frivillig aftale i Familieretshuset, hvis I bliver enige. Aftalen bliver skrevet ned af Familieretshuset.

Kan I ikke blive enige om samvær, skal Familieretshuset enten selv træffe en afgørelse om samvær eller sende sagen til Familieretten, som så skal afsige en dom.

Det kan være en god ide at tage en advokat med til mødet i Familieretshuset, hvis konfliktniveauet er højt, mellem jer som forældre eller du blot ikke er tryg ved at tage til møde alene. Ring til mig på 2621 0004 eller send en mail på kb@advkb.dk, hvis du gerne vil have en advokat med til mødet i Familieretshuset.

Hvis man er uenig om forældremyndighed og bopæl, så skal sagen også starte ved Familieretshuset med, at man sender et kontaktskema, og det kan du læse mere om på disse sider – bopæl og forældremyndighed.

Kontaktskema til Familieretshuset

Nogle gange kan jeres sag, med tiden, være blevet vanskelig at gennemskue. Så kan jeg skabe overblik og hjælpe dig med at udforme kontaktskema til Familieretshuset. Ring til mig på 2621 0004 eller send en mail på kb@advkb.dk, når du har brug for hjælp.

Kontaktbevarende samvær

Hvis man som forældre er gået fra hinanden og ikke kan blive enige om samvær eller samvær hvis er stoppet pludseligt og der tidligere har været et mundtligt aftalt samvær, så kan den forælder, der ikke ser børnene ansøge Familieretshuset om kontaktbevarende samvær. Det er et standardsamvær, som gives efter barnets alder, og der må ikke være tvivl om, at det er til barnets bedste:

  • Hvis barnet ikke er fyldt 1 år, så kan barnet få samvær med samværsforælderen 1-2 timer hver uge lørdag eller søndag samt 1-2 timer en hverdag hver uge efter Familieretshusets nærmere bestemmelse.
  • Hvis barnet er 1-3 år, så kan barnet få samvær med samværsforælderen hver anden lørdag eller søndag kl. 10-17 samt en hverdag i den modsatte uge kl. 16-18.
  • Hvis barnet er 4-6 år, så kan barnet få samvær med samværsforælderen hver anden uge fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 17.
  • Hvis barnet er fyldt 7 år, så kan barnet få samvær med samværsforælderen hver anden uge fra fredag kl. 17 til søndag kl. 17.

Hvis Familieretshuset ikke vurderer, at ovenstående samvær er det bedste for barnet, så kan Familieretshuset fastsætte et andet samvær eller anden kontakt efter en konkret vurdering.

Sagens gang ved Familieretten

Ring til mig på 2621 0004 eller send en mail på kb@advkb.dk, hvis uenigheden om dit barns samvær skal behandles af Familieretten. Jeg vil derefter håndtere kontakten til den anden forælders advokat, Familieretten og sætter dig grundigt ind i, hvordan en retssag foregår.

På selve dagen for retssagen tager jeg ansvaret for processen og guider dig, så du kan føle dig tryg.

Fri proces

Du kan få fri proces, hvis du opfylder betingelserne herfor, og du vil således ikke selv skulle betale mit salær. Jeg hjælper dig med at søge fri proces.  Du kan læse mere om de økonomiske betingelser for fri proces her.

Er du fyldt 10 år og bor dine forældre ikke sammen længere?

Hvis du er ked af, hvordan dit samvær er, eller du måske gerne vil bo hos din anden forælder, så kan du kontakte Familieretshuset, der kan hjælpe dig med at få sagt det du gerne vil sige. Det betyder, at du kan skrive eller ringe til Familieretshuset og så indkalder Familieretshuset dine forældre til et møde.

Du kan finde mere information om dine muligheder ved at trykke her.

På Familieretshusets hjemmeside kan du finde mere information om regler og sagsbehandling i forældreansvarssager, tryk her.

Børns vilkår har udarbejdet nogle gode råd, hvis du skal skilles, tryk her.

Udlevering af børn til samvær/til bopælsforælderen

Der kan være mange grunde til, at du ikke enten vil udlevere dit barn/børn til den anden forælder eller du ikke får udleveret dit barn/børn fra en anden forælder. I disse tilfælde behandles din sag ved Familieretten (tidl. Fogedretten), som skal tage stilling til, hvad der er bedst for dit barn/børn.

Retssager om udlevering af børn bliver prioriteret højt ved Familieretten, så det er en god ide at kontakt mig hurtigst muligt ved at skrive en mail til mig på kb@advkb.dk eller ringe til mig på 26210004, hvis du har brug for hjælp i Familieretten.

Jeg kan søge fri proces til dig ved en retssag vedrørende udlevering af dit barn/børn, hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Du kan dog ikke være sikker på, at Familieretten giver dig fri proces.

Du kan finde mere information om, hvad der sker i en sag om udlevering af et barn ved Familieretten her.

Har du spørgsmål til, så send mig en mail på kb@advkb.dk eller ring til mig på 2621 0004