Hvis kommunen eller du selv ønsker at få lavet en forældrekompetenceundersøgelse (FKU), så er det en god ide at sætte sig ind i, hvad en FKU er.

FKU er frivillig, men nogle gange kan det godt føles som om det ikke er frivilligt, når du har en sag hos kommunen. Du skal dog huske, at du har lov til at sige nej tak, hvis du føler dig utryg ved det, men jeg vil anbefale, at du søger rådgivning inden du siger endeligt nej til en FKU. Du er velkommen til at maile på kb@advkb.dk eller ringe på 2621 0004 til mig, hvis du er i tvivl om, hvad du skal.

En FKU kan foretages af både en ekstern psykolog, altså en psykolog, der ikke har en fastansættelse hos en kommune, men FKU kan også foretages af kommunens internt ansatte psykologer. Du kan som forældre komme med dine ønsker til, hvilken psykolog du ønsker. Det er dog kommunen, der i sidste ende bestemmer, hvilke/n psykologer/psykolog der skal foretage undersøgelsen, men du kan så sige nej tak til at få foretaget undersøgelsen.

Det er psykologen/psykologerne, der underskriver FKU, der har ansvaret for den, herunder for omfanget, indholdet og udførelsen. Kommunen har ansvaret for selve sagsbehandlingen af din sag.

En FKU skal ikke forveksles med en Børnesagkyndig Undersøgelse (BSU) eller en Børnefaglig Undersøgelse (BFU/§ 50). Vil du læse om BSU, så tryk på her.

Socialministeriet: Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser (vejledende retningslinjer)

Psykolognævnet: Krav til psykologer der foretager undersøgelser i forbindelse med udfærdigelse af erklæringer som ex. FKU (se de forskellige punkter under § 16)

Har du spørgsmål til, så send mig en mail på kb@advkb.dk eller ring til mig på 2621 0004