Har I fælles forældremyndighed over jeres barn skal I blive enige om:

  • Værgemål
  • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
  • Skolevalg, videreuddannelse
  • Skolefritidsordning
  • Risikobetonet fritidsaktivitet
  • Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
  • Navnevalg
  • Religiøse forhold
  • Ægteskab
  • Pas

Sagen starter ved Familieretshuset

Når der ikke er enighed om de væsentlige beslutninger i jeres barns liv, og fælles forældremyndighed derfor ikke er muligt, så skal du kontakte Familieretshuset, og det skal du gøre ved at sende et kontaktskema.

Tryk, hvis du vil læse mere om dit barns bopæl og samvær.

Familieretshuset vil indkalde begge forældre til et møde, hvor I kan forsøge at blive enige om forældremyndighed. Hvis I ikke bliver enige, skal sagen indbringes for Familieretten.

Sagens gang ved Familieretten

Ring til mig på 2621 0004 eller send en mail på kb@advkb.dk, hvis uenigheden om dit barns forældremyndighed skal behandles af Familieretten. Jeg vil derefter håndtere kontakten til den anden forælders advokat, Familieretten og sætter dig grundigt ind i, hvordan en retssag foregår.

På selve dagen for retssagen tager jeg ansvaret for processen og guider dig, så du kan føle dig tryg.

Hvad har betydning i sager om forældremyndighed?

Forældreansvarslovens udgangspunkt er fælles forældremyndighed.

Familieretten kan dog ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er der er grund til at tro, at forældrene ikke kan samarbejde til deres barns bedste. Den forælder, der ikke vil samarbejde til barnets bedste risikerer altså at miste del i forældremyndigheden. Har du spørgsmål om forældremyndighed så ring til mig på 2621 0004 eller send en mail på kb@advkb.dk.

Fri proces

Du kan få fri proces, hvis du opfylder betingelserne herfor, og du vil således ikke selv skulle betale mit salær. Jeg hjælper dig med at søge fri proces, og du kan læse mere om de økonomiske betingelser for fri proces her.

På Familieretshusets hjemmeside kan du finde meget information om regler og sagsbehandling i forældreansvarssager, tryk her.